Lospapelesdeldivorcio
Image default
Society / Law

Wat is een cao?

Een cao is iets waar iedereen al wel eens van gehoord heeft maar dat vaak een vaag begrip blijft. Ook voor ondernemers is het soms moeilijk om de bomen door het bos nog te zien. Daarom kan je in dit artikel een duidelijke uitleg lezen over wat een coa net is en waar jij als ondernemer in jouw sector rekening mee moet houden.

 

Wat is een cao?

De afkorting cao staat voor collectieve arbeidsovereenkomst. Het is een schriftelijke overeenkomst die alle afspraken aangaande arbeidsvoorwaarden bevat, zoals bijvoorbeeld het loon, betaling van overwerk, toeslagen op het loon, werk- en proeftijden, het pensioen en opzegtermijnen. Een collectieve arbeidsovereenkomst wordt afgesloten tussen één of meer werknemers, een werknemersorganisatie (zoals een vakbond) of een werkgeversorganisatie.

De afspraken die voor een cao gemaakt zijn, mogen nooit in strijd zijn met de wet. Ze zijn doorgaans wel gunstiger dan de afspraken in de wet. Zo kan een cao bijvoorbeeld een hoger minimunloon bepalen dan dat verplicht in de wet of kunnen werknemers door het cao recht hebben op meer vakantiedagen dan door de wet. Maar een cao kan dus nooit een lager minimumloon vastleggen.

 

Bij welke regels moet je rekening houden?

Een cao is een overeenkomst die slechts geldt voor een bepaalde sector of soort bedrijven. Cao’s kunnen nagelezen worden bij de werkgevers, werkgeversorganisatie of werknemersorganisatie die het cao afgesloten hebben. Een cao kan ook geupdate worden of er kunnen toevoegingen worden gedaan. Zo is er het cao-bouw, dat heeft al vele updates en toevoegingen gehad waardoor het wat ingewikkeld is geworden voor de ondernemer. Ook het cao schilders roept soms verwarring op door de complexe regeling van voor wie het geldig is. Als ondernemer kan je in zo’n gevallen altijd terecht bij een specialistenbureau, zij nemen je bedrijf onder de loep met al hun kennis over deze cao’s in het achterhoofd.

http://www.cbbs.nl

Related Posts

Aanrijding? Wat moet je nu eigenlijk doen?

De beste letschade advocaat van Rotterdam, wie is het?

Een mediator uit Den Helder vinden die mij kan begeleiden