Lospapelesdeldivorcio
Image default
Society / Law

Cassatieschriftuur | Cassatie-advocaat.nl

Wanneer is cassatie mogelijk?

Cassatie is een begrip uit het recht. ‘In cassatie gaan’ betekent dat men beroep aantekent bij het hoogste rechtsprekende orgaan van het land tegen een uitspraak van een lagere rechter. Dit hoogste rechtsprekende orgaan houdt dan enkel rekening met de wijze waarop de lagere rechter de wet heeft toegepast. Een cassatierechter treedt dus niet in beoordeling van de feiten zelf. Dit is de leidraad van cassatie. In hoger beroep gaat u in op de beoordeling van de feiten zelf bij het gerechtshof. De uitspraak van het gerechtshof kan in cassatie worden gecasseerd wanneer de wijze waarop de rechter de wet heeft toegepast onjuist is. Dit is lastig en de Hoge Raad (die over de beoordeling gaat samen met de procureur-generaal) stelt zware eisen aan de cassatie. Voordat u in cassatie gaat, neem dan contact op met een cassatieadvocaat om te controleren of cassatie mogelijk is.

Wanneer u in overleg met uw cassatieadvocaat besluit in cassatie te gaan zijn er stappen die u moet volgen. In de cassatieprocedure stelt u allereerst cassatie in tegen de uitspraak van een gerechtshof. Dit wordt door u of uw cassatieadvocaat gedaan door een verklaring af te leggen op de griffie van het gerechtshof dat de uitspraak heeft gedaan. In de regel heeft u 14 dagen na een uitspraak om de cassatieprocedure te starten.

Het dossier wordt vervolgens verzonden naar de Hoge Raad. De verdachte of de vertegenwoordiger ontvangt een brief waarin een verzoek staat de cassatieschriftuur in te dienen. De schriftuur moet door een in Nederland ingeschreven advocaat ingediend worden. Het is een aanrader een cassatieadvocaat in dienst nemen omdat er andere advocaten weinig expertise hebben op het gebied van cassatie. De cassatieadvocaat gaat procederen tegen de Hoge Raad. De schriftuur dient 60 dagen na ontvangst van de brief ontvangen te zijn bij de Hoge Raad. De uitspraak van de Hoge Raad volgt in de maanden na ontvangst.

In cassatie gaan is mogelijk wanneer u voldoet aan de bovenstaande eisen. Aangezien er weinig expertise is op het gebied van de cassatieprocedure is Dhr. van Schaik een man die regelmatig voorkomt in de jurisprudentie sinds 2009. Hij heeft veel expertise op het gebied van cassatie.

http://www.cassatie-advocaat.nl/